Skadelig kemi

En hverdag uden farlig kemi Rene fødevarer. Rent drikkevand. Legetøj uden farlig kemi.


Vi skylder vores børn, at de kan få lov til at vokse op uden negativ påvirkning fra miljøet omkring dem. Og industrien har et ansvar for at sikre, at den kemi, de bruger, ikke skader børn, voksne og natur.

 

Derfor afsatte den tidligere socialdemokratiske regering 185 mio. kr. til en storstilet kemikalieindsats i 2014-2017. Her arbejdede vi bl.a. for en ny ”kemikalievagthund” for forbrugerne, KemiWatch, stærkere international regulering og oprettelsen af et nyt kemikalieforum. Derudover skærpede vi kontrollen med farlig kemi i legetøj ved grænser og i butikker.